Centre de Certificare Profesionala buildingSMART

Urmatoarele centre de formare sunt acreditate de buildingSMART România pentru a instrui specialiști folosind curricula Professional Certification Foundation.

Pentru traineri

  • să își adapteze curriculumul la obiectivele de formare și la conținutul curriculumului definit de buildingSMART.
  • să utilizeze o platformă online internațională pentru susținerea examenului privind obiectivele de formare ale modulului de bază.
  • să elibereze un certificat recunoscut la nivel internațional pentru studenții care promovează examenul online.
  • să își poată promova cursurile ca fiind aprobate de buildingSMART.

Cerințe

Pentru ca un centru de formare profesională să își poată acredita un curs, trebuie să contacteze chapterul local (buildingSMART România) pentru ca acesta să furnizeze documentele necesare inițiale.

Planul de învățământ al cursului trebuie să includă obiectivele de formare (LOF) ale programului.

În plus, atât centrul, cât și personalul didactic trebuie să aibă cel puțin trei ani de experiență în industria construcțiilor și ca profesori.

FollowLin.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!