openBIM®

openBIM extinde beneficiile conceptului BIM (Building Information Modeling) prin îmbunătățirea accesibilității, utilizabilității, gestionării și a sustenabilității datelor digitale în industria construcțiilor. La baza, openBIM este un proces de colaborare dedicat tuturor participanților unui proiect. openBIM facilitează interoperabilitatea în vederea servirii proiectelor și activelor construite de-a lungul ciclului lor de viață.

openBIM încurajează părțile implicate într-un proiect să dezvolte noi metode de lucru prin transformarea proceselor tradiționale. Prin descompunerea pachetelor de date, openBIM poate îmbunătăți considerabil livrarea proiectelor și performanțele activelor. Companiile care adoptă abordarea openBIM dezvoltă fluxuri de lucru colaborative interdisciplinare, metode de comunicare îmbunătățite și metodologii standardizate pentru schimbul de informații. Astfel se obțin rezultate ale proiectării mai calitative, predictibilitate superioară, performanțe îmbunătățite și siguranță sporită cu risc redus.

Pe tot parcursul ciclului de viață al unui activ, openBIM ajută la conectarea oamenilor, proceselor și datelor în vederea obținerii livrabilelor specifice și desăvârșirii obiectivelor de operare si mentenanță. openBIM împreună cu fluxurile de lucru digitale favorizează accesul la informație critică a proiectului în timp util pentru a sprijini luarea deciziilor de-a lungul diverselor faze de proiectare, de la inițiere la predare, la reabilitare, mentenanță și chiar demolare. openBIM îndepărtează problema tradițională a datelor digitale constrânse de formatele de date ale furnizorilor proprietari specifice unei discipline sau unei faze de proiect.

Aderând la standardele si procedurile de lucru internaționale, openBIM extinde orizonturile utilizării conceptului BIM prin crearea unor limbaje comune. Aplicațiile tehnice dezvoltate pentru openBIM îmbunătățesc gestionarea datelor si elimină fluxurile de lucru întrerupte.  Reperele de calitate independente asigură schimbul de informații libere.

OpenBIM facilitează fluxuri de lucru digitale bazate pe formate independente de furnizori comerciali precum IFC, BCF, COBie, CityGML, gbXML, etc.

openBIM face accesibil un digital twin al activului construit care devine fundamentul strategiei de colectare, stocare și urmărire a datelor digitale relevante de-a lungul ciclului său de viață. Astfel se sporește sustenabilitatea proiectelor și se favorizează o gestionare eficientă a spațiului construit.

Principiile openBIM recunosc următoarele:

 1. Interoperabilitatea este cheia transformării digitale a industriei construcțiilor.
 2. Standardele deschise și neutre trebuie dezvoltate pentru a facilita interoperabilitatea.
 3. Schimburile de informații sigure depind de indicatori independenți ai calității.
 4. Fluxurile de lucru colaborative sunt îmbunătățite de formate digitale deschise și agile.
 5. Flexibilitatea în alegerea tehnologiilor aduce plus valoare tuturor părților implicate.
 6. Sustenabilitatea este protejată de standarde informaționale longevive.

Beneficiile aduse industriei construcțiilor sunt:

 • openBIM îmbunătățește considerabil colaborarea în vedere livrării proiectelor.
 • openBIM permite o gestionare superioară a activelor.
 • openBIM oferă acces la informații ale activului construit create pe parcusul procesului de proiectare, utilizabile pe întregul ciclu de viață al activului construit.
 • openBIM extinde orizonturile livrabilelor BIM prin crearea unui limbaj comun și aderarea la standarde și procese de lucru internaționale.
 • openBIM facilitează un mediu comun de date care aduce oportunitatea utilizatorilor de a dezvolta noi fluxuri de lucru, aplicații software și automatizări tehnologice
 • openBIM face accesibil un digital twin al activului construit care devine fundamentul strategiei de colectare, stocare și urmărire a datelor digitale relevante de-a lungul ciclului său de viață.

FollowLin.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!