Programul bSI PCERT

În ultimii ani, am asistat la o adoptare accelerată a modelării informatice a clădirilor (BIM) în întreaga lume. Cu toate acestea, există încă multă confuzie și o lipsă de consecvență în definirea proceselor și în convenirea termenilor și conceptelor de bază. Există, de asemenea, o mare disparitate în ceea ce privește competența profesioniștilor din industrie care gestionează și realizează proiecte BIM.

Pentru ca adoptarea BIM să aibă succes, avem nevoie de:

  • consens în utilizarea terminologiei și a proceselor standardizate
  • un mecanism de evaluare comparativă în raport cu care să poată fi măsurată competența indivizilor.

Prin publicarea standardelor internaționale pentru metode digitale de lucru (cum ar fi seria ISO 19650) s-a adus o contribuție importantă la stabilirea unui limbaj global coerent și a unor procese de gestionare a informațiilor clar definite.

buildingSMART sprijină crearea și adoptarea acestor standarde, iar acestea figurează ca o piatră de temelie în programul de certificare profesională. În calitate de lider în dezvoltarea de standarde și soluții pentru modalitățile digitale de lucru în industria activelor construite, buildingSMART aduce claritate în definirea și aplicarea principiilor openBIM.

În acest context, certificarea profesională buildingSMART oferă un punct de referință global pentru asigurarea competențelor BIM. programul a avut deja un impact larg răspândit în întreaga industrie globală. Acesta oferă un punct de referință pentru profesioniștii care lucrează cu metode digitale în industria activelor construite. Ajută angajatorii la recrutarea de profesioniști BIM, precum și oferă transparență pentru organizațiile client în procurarea de echipe de realizare a proiectelor competente în domeniul BIM.

FollowLin.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!