Programul bSI PCERT

Programul bSI PCERT

În ultimii ani, am asistat la o adoptare accelerată a modelării informatice a clădirilor (BIM) în întreaga lume. Cu toate acestea, există încă multă confuzie și o lipsă de consecvență în definirea proceselor și în convenirea termenilor și conceptelor de bază. Există, de asemenea, o mare disparitate în ceea ce privește competența profesioniștilor din industrie care gestionează și realizează proiecte BIM.

Pentru ca adoptarea BIM să aibă succes, avem nevoie de:

 • consens în utilizarea terminologiei și a proceselor standardizate
 • un mecanism de evaluare comparativă în raport cu care să poată fi măsurată competența indivizilor.

Prin publicarea standardelor internaționale pentru metode digitale de lucru (cum ar fi seria ISO 19650) s-a adus o contribuție importantă la stabilirea unui limbaj global coerent și a unor procese de gestionare a informațiilor clar definite.

buildingSMART sprijină crearea și adoptarea acestor standarde, iar acestea figurează ca o piatră de temelie în programul de certificare profesională. În calitate de lider în dezvoltarea de standarde și soluții pentru modalitățile digitale de lucru în industria activelor construite, buildingSMART aduce claritate în definirea și aplicarea principiilor openBIM.

În acest context, certificarea profesională buildingSMART oferă un punct de referință global pentru asigurarea competențelor BIM. programul a avut deja un impact larg răspândit în întreaga industrie globală. Acesta oferă un punct de referință pentru profesioniștii care lucrează cu metode digitale în industria activelor construite. Ajută angajatorii la recrutarea de profesioniști BIM, precum și oferă transparență pentru organizațiile client în procurarea de echipe de realizare a proiectelor competente în domeniul BIM.

Obiective

Obiectivul principal al buildingSMART în ceea ce privește Programul de calificare profesională este de a oferi cadrul necesar pentru:

 • Stabilirea unor criterii minime pentru formarea BIM.
 • Promovarea standardelor openBIM.
 • Pentru a permite centrelor de formare să se acrediteze și să își acrediteze cursurile.
 • Studenții cursurilor acreditate pot obține calificarea necesară pentru avansarea in carieră.

Programul de calificare profesională de nivel 1, Calificare Profesionala – Fundamentele BIM se concentrează pe formarea bazată pe cunoștințe, dar în viitorul apropiat, mai multe module, folosind restul spectrului din Taxonomia al lui Bloom vor fi dezvoltate

Pentru profesioniști

Profesioniștii care au absolvit un curs aprobat de buildingSMART România vor putea accesa examenul online pentru a obține Calificarea profesională în Fundamentele BIM, modulul de bază.

Pentru a putea susține examenul, este necesar ca studentul să fi absolvit un curs aprobat și să fi plătit taxa aferentă.

Examenul de calificare profesională BIM Fundamentals Professional este un test de 25 de întrebări cu alegere multiplă, la care trebuie să se răspundă corect la cel puțin 75% dintre ele. Întrebările de examen se referă la obiectivele de învățare (Learning Outcome Fundamentals – LOF) ale modulului pentru care candidatul susține examenul.

Examenul este administrat prin intermediul platformei online buildingSMART Professional Certification, care se bazează pe platforma de învățare Moodle.

După promovarea examenului, studentul va primi un certificat și, dacă dorește, va fi inclus în lista de profesioniști certificați pe site-urile buildingSMART România și buildingSMART International.

Obiective de formare

Obiectivele de învățare (LOF) enumeră plaja minimă de informații  pe care trebuie să le acopere un curs aprobat.

În cazul modulului de bază al programului de certificare profesională Fundamentele BIM, LOF este compus din 28 de obiective de învățare grupate în 5 subiecte principale:

 • Înțelegeți ce este openBIM, de ce este necesar și cunoașteți terminologia specifică.
 • Identificarea avantajelor openBIM față de dezvoltarea și livrarea tradițională a proiectelor.
 • Înțelegerea managementului informației de proiect atunci când se utilizează openBIM, în conformitate cu seria ISO 19650.
 • Recunoașterea necesității unor soluții deschise și interoperabile.
 • Identificarea capacității unei organizații de a lucra cu openBIM.
FollowLin.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!